ConnectUPS-BD Web/SNMP UPS Устройство подключения
Документация