green grass and trees

З думкою про довкілля

Eaton постійно працює з клієнтами для розробки рішень, які сприяють сталому розвитку в усьому світі. Наші технології в галузі створення ДБЖ спрямовані на забезпечення безпрецедентної енергоефективності, раціонального використання ресурсів, збільшення у виробництві частки матеріалів, що можуть бути повторно перероблені, а також скорочення шкідливих викидів протягом усього життєвого циклу продукту.

З думкою про довкілля — опис

Дізнайтеся більше про чотири етапи життєвого циклу продукції Eaton, виготовленої відповідно до концепції «З думкою про довкілля»: від розробки й виробництва до використання й закінчення терміну експлуатації.

Оцінка життєвого циклу (ОЖЦ)

Турбота про довкілля — складова процесу розробки продуктів Eaton. Команда розробників компанії використовує такі чотири принципи у своїй роботі: економія електроенергії, збереження ресурсів, використання матеріалів, що можуть бути повторно перероблені, а також дотримання нормативних вимог. Процес оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) застосовується для збору інформації про потенційний вплив продуктів компанії на довкілля. Оцінка проводиться для окремих продуктів згідно з вимогами стандартів ISO 14040/14044.

Зведений звіт з екологічної оцінки життєвого циклу ДБЖ Eaton 93PM (pdf)

Результати ОЖЦ для ДБЖ Power Xpert 9395P показують, що 74 % негативного впливу на екологію пов’язані з втратами електроенергії в ДБЖ і 25 % — з витратами електроенергії на охолодження». Для отримання додаткової інформації зверніться до нас: LCA@eaton.com

Речовини та матеріали

Директива RoHS (2011/65/EU) — «Обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному й електронному обладнанні»

Директива стосується електричних і електронних продуктів та обмежує використання деяких речовин, наприклад важких металів і деяких антипіренів, у гомогенних матеріалах. Eaton дотримується упереджувального підходу до екологічного законодавства й намагається з огляду на це виконувати вимоги Директиви RoHS ще до того, як вона стане нормативним документом.

Статус відповідності будь-якого продукту вимогам RoHS можна знайти в розділі EC DoC.

Регламент REACH (EC 1907/2006) — Технічний регламент ЄС «Порядок державної реєстрації, експертизи, ліцензування й обмеження обігу хімічних речовин»

Регламент стосується електричних та електронних продуктів і спрямований на зменшення небезпечних хімічних речовин, що використовуються у виробництві. У процесі виробництва компанія Eaton проводить постійний моніторинг використання речовин, які підпадають під дію регламенту REACH. Згідно з наявною в нас інформацією, наша продукція не містить ОНР (особливо небезпечних речовин). Якщо виявиться, що вміст таких речовин перевищує норму, ми відразу ж повідомимо про це наших клієнтів відповідно до нормативних вимог.

Завантажити Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності однофазних ДБЖ вимогам Регламенту REACH і Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності трифазних ДБЖ вимогам Регламенту REACH

Інформація про речовини та матеріали, що використовуються для виробництва наших ДБЖ, міститься в стандарті IEC 62474 (Декларація матеріалів для продукції електротехнічної промисловості).

Міжнародні комітети й організації

Eaton демонструє свою зацікавленість щодо захисту довкілля через участь у Комітеті стандартизації IEC (Міжнародної електротехнічної комісії), проведення наукових досліджень і некомерційних заходів, таких як організація Green Grid і програма Energy Star.

Завантажити Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності однофазних ДБЖ та ePDU вимогам IEC 62040-4 та Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності трифазних ДБЖ вимогам IEC 62040-4

Охорона праці, довкілля й техніка безпеки

Компанія Eaton орієнтована на створення безпечних операцій і продуктів за допомогою глобальної стандартизації своїх програм та заходів з охорони праці, довкілля й техніки безпеки (EHS). Наша глобальна Програма контролю впливу на екологію, безпеки й охорони здоров’я (MESH) — це комплексна система, яка об'єднує існуючі програми (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) в єдину інтегровану систему управління.

Додаткову інформацію див.: EHS Eaton

Щоб переглянути сертифікати ISO 14001 для наших об'єктів і виробничих підприємств, відвідайте розділ Якість електропостачання, Сертифікати.


Екологічно безпечні технології

Eaton розробляє рішення, які сприяють сталому розвитку в усьому світі. Наші інженери постійно вдосконалюють шляхи отримання екологічних та економічних вигод, включно з розвитком енергоефективних і екологічно безпечних технологій. Скориставшись калькулятором сукупної вартості володіння (СВВ), ви зможете побачити, як наші технологічні рішення можуть допомогти вам, і дізнатися, наскільки ДБЖ від Eaton відповідають вашому профілю навантаження.

Система збереження енергії Energy Saver System (ESS)

Система ESS забезпечує надзвичайно високу енергоефективність і надійність за нормальних умов експлуатації, коли навантаження подається через статичний перемикач на байпас. ДБЖ (випрямляч та інвертор) власне активується лише в разі, якщо живлення від електромережі зникає або відхиляється від попередньо встановлених значень напруги або частоти. Продукти Eaton відрізняються надзвичайно високою енергоефективністю в порівнянні з аналогами. Вони характеризуються швидким перемиканням на інвертор у разі перебоїв живлення від електромережі, забезпечуючи збереження даних і безперебійну роботу обладнання. Такий підхід робить систему надійнішою в плані навантаження. Ця технологія використовується в ДБЖ Eaton 91PS i 93PS, Eaton 93PM i Power Xpert 9395P від Eaton.

Технологія тестування силового ланцюга Easy Capacity Test (ECT)

Технологія ECT дозволяє користувачеві проводити тестування всього силового ланцюга під повним навантаженням без необхідності підключати зовнішнє навантаження. Завдяки цьому знижується потреба в поглинаючому навантаженні на місці встановлення обладнання. Це дозволяє заощаджувати енергію завдяки використанню потужності холостого ходу. Ця технологія використовується в ДБЖ Eaton 93E, Eaton 91PS i 93PS, Eaton 93PM та Power Xpert 9395P від Eaton.

Технологія «гарячої» синхронізації Hot Sync

Технологія HotSync дозволяє ввімкнути паралельно два ДБЖ для збільшення допустимої потужності. Перевага технології HotSync полягає в тому, що не виникає необхідності купувати ДБЖ занадто великої потужності, щоб відповідати потенційним майбутнім вимогам. Почніть з одного модуля й за необхідності збільшуйте потужність. Ця технологія використовується в ДБЖ BladeUPS, Eaton 9PX, 9155, 93E, Eaton 91PS i 93PS Eaton 93PM та Power Xpert 9395P.

Інноваційна система управління батареями Advanced Battery Management (ABM)

Система ABM збільшує період експлуатації батарей, використовуючи технологію триступінчатої зарядки, що дозволяє знизити кількість відходів і необхідних матеріалів. Завдяки усуненню необхідності постійної зарядки ABM також сприяє скороченню споживання енергії й збільшенню терміну експлуатації батареї. Ця технологія використовується в ДБЖ BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS i 93PS, Eaton 93PM i Power Xpert 9395P.

Батареї з можливістю «гарячої» заміни (Hot-Swap)

Ця технологія дозволяє замінювати або відключати весь ланцюг батарей одночасно, не вимикаючи обладнання, що знижує витрати батарей і мінімізує час простою. Ця технологія використовується в ДБЖ BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 кВА) i Eaton 9PX (5-22 кВА), Eaton 91PS i 93PS.

Технологія EcoControl

Технологія EcoControl автоматично вимикає периферійне обладнання при відключенні головного пристрою, забезпечуючи економію електроенергії до 30 %. Ця інноваційна технологія може сприяти суттєвому зниженню рахунків за електроенергію. Вона використовується в таких продуктах, як Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO та Eaton Ellipse PRO.

Утилізація після завершення терміну експлуатації

Політика утилізації після завершення терміну експлуатації полягає в розробці продуктів, які мають мінімальний вплив на довкілля. Ми зобов’язуємося дотримуватися наведених нижче законодавчих актів (у відповідних випадках):

WEEE (Директива 2012/19/EU):
Директива ЄС щодо відходів електричного й електронного обладнання
Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності однофазних ДБЖ вимогам Директиви WEEE та Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності трифазних ДБЖ вимогам Директиви WEEE

АКБ (Директива 2006/66/CE):
Батареї й акумулятори, а також відпрацьовані батареї й акумулятори
Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності однофазних ДБЖ вимогам Директиви щодо АКБ та Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності трифазних ДБЖ вимогам Директиви щодо АКБ

Пакування (Директива 94/62/EC):
Пакування та відходи пакування
Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності однофазних ДБЖ вимогам Директиви щодо пакування та Лист-зобов’язання Eaton щодо відповідності трифазних ДБЖ вимогам щодо пакування

Компанія Eaton враховує вплив пакування та переробки продуктів, в яких закінчився термін служби, на оточуюче середовище. Ми допомагаємо проводити демонтаж обладнання більш відповідально. Інструкції щодо кінця терміну служби обладнання доступні для переробників.

Близько 90 % свинцево-кислотних батарей проходять вторинну переробку, й більшість матеріалів відпрацьованих акумуляторів можуть використовуватися для виробництва нових батарей.

Детальніше