ConnectUPS-E – Пристрій для підключення до ДБЖ по протоколу Web/SNMP
Література щодо продукту